Let's talk
Comandă acum
Contact

Subscribe now
* indicates required
Termene si condiții

Vă rugăm citiți atent Termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații, produse sau servicii prin intermediul ralucamihaila.ro. Accesând ralucamihaila.ro, vă angajați să acceptați, fără limitare sau calificare, toți acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu acceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul ralucamihaila.ro.

1. Termeni de utilizare

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa http://www.ralucamihaila.ro (denumit în continuare "Site-ul") şi se constituie între Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) (denumită în continuare "al nostru", "nouă", sau "noi") şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări. Dumneavoastră şi Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) sunteţi contractori independenţi şi nici o agenţie, parteneriat, companie mixtă, relaţie angajat – angajator nu este urmărită şi nu se va crea prin acest Acord.

2. Eligibilitate

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru dvs de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

3. Copyright

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL). Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL), cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi / sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, TRADE DRESS şi numele comerciale sunt proprietatea lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL)şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

4. Transmiterea de informații de către utilizator / user submissions 

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL). Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obligaţie de confidenţialitate din partea lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.

Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate lui Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL).

5. Conținutul legat de site 

Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziţie a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conţinute sau serviciile oferite de ele, şi nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situaţii în legătură cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori şi parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terţ către site. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) poate utiliza cookie-uri atunci când utilizatorul navighează pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL)sau de către o terță parte contractată de către Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL)pentru servicii de măsurare și evaluare. Cookie-urile sunt fișiere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistrării activității utilizatorului în timpul navigării pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamnă că cookie-urile nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamnă că serverul pe care este gazduit site-ul poate recunoaște browser-ul web folosit de către utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simplă și permițând, de exemplu, utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil în zonele de acces, serviciile, promoțiile sau concursurile rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrați fără a fi nevoie de a furniza datele acestora de înregistrare la fiecare vizită. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a măsura numărul de utilizatori și parametrii de trafic web, precum și pentru a controla progresul și numărul de accesări. Utilizatorul are posibilitatea de a-și configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri și poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul său. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informații mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie să permită instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte terță care acționează în numele Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL), fără a aduce atingere necesității utilizatorului de a începe o sesiune nouă pentru fiecare serviciu care necesită o înregistrare prealabilă sau autentificare.

6. Despăgubire

Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi pe Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) şi subsidiarele, afiliatele, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) nu acţionează în legătură cu încălcări făcute de dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţă la drepturile sale de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.

Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru toate activităţile care au legătură cu contul dumneavoastră.

În situaţia în care este făcută orice Plângere sau orice acţiune sau procedură este declanşată împotriva Părţilor Despăgubite, sau a oricăreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest Acord, oricare dintre aceste Părţi poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să se opună acelei plângeri sau să preia apărarea în legătură cu acea acţiune sau procedură şi să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobaţi în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acţionează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajaţi într-o astfel de apărare sau rezistenţă.

Dumneavoastră veţi colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

7. Acces li interferențe

Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

8. Încetare

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

9. Legea aplicabilă

Dumneavoastră va trebui să vă conformaţi tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a Site-ului şi la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziţionare şi / sau de vânzare de produse şi / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanţele de judecată din România.

10. Comunicare

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL). Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.

Revizuit: iunie 2023

Terms and conditions

Please read these Terms and Conditions of use carefully before using or obtaining any materials, information, products or services through ralucamihaila.ro. By accesssing ralucamihaila.ro, you agree to accept, without limitation or qualification, all of these terms and conditions of use. If you do not accept these Terms and Conditions of Use, please exit ralucamihaila.ro immediately.

1. Terms of use

This Agreement governs your use of this Internet site located at http://www.ralucamihaila.ro (collectively, the "Site") and is by and between Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) (referred to herein as "us", "our", or "we") and you, on behalf of yourself and the buyer, member or supplier for which you have registered ("You"). By using, viewing, transmitting, caching, storing and / or utilizing the Site, the services or functions offered in or by the Site and / or the contents of the Site in any way, you have agreed to each and all of the terms and conditions set forth below, and waive any right to claim ambiguity or error in this Agreement. We reserve the right, at our sole and absolute discretion, to change, modify, add, or remove portions of these terms at any time without notice and, unless otherwise indicated, such changes will become effective immediately; therefore, please check these terms periodically for changes. Your continued use of the Site following the posting of changes to this Agreement will mean you accept those changes. You and Raluca Mihaila Photography are independent contractors, and no agency, partnership, joint venture, employee-employer relationship is intended or created by this Agreement.

2. Eligibility

The Site is available only to individuals and entities that can form legally binding contracts under applicable law. Without limiting the foregoing, the Site and the services offered by the Site are not available to minors.

The Site and the materials located on or through the Site are provided by us for informational purposes only, with the understanding that we are by the provision of these materials not engaged in the rendering of legal or other professional advice or service. The information contained in or through the Site is based upon sources believed to be accurate and reliable and we have exercised reasonable care to assure the accuracy of the information. However, we make no representation or warranty as to such accuracy. These materials were prepared for us by our personnel and others.

3. Copyright

This Site, including each of its modules, is the copyrighted property of Raluca Mihaila and Utopic Brain SRL. This Site and the content provided on this Site may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, modified, transmitted or distributed without the written permission of Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL). Unauthorized use of this Site and /or the materials contained on this Site may violate applicable copyright, trademark or other intellectual property laws or other laws. You must retain all copyright and trademark notices, including any other proprietary notices, contained in the materials. The use of such materials on any other web site or in any environment of networked computers is prohibited.

Unless indicated otherwise, all names, logos, trademarks, service marks, trade dress and trade names are proprietary to Utopic Brain SRL and Raluca Mihaila and may not be used by anyone for any purpose without our prior express written consent.

4. User submissions

By submitting any ideas, comments, suggestions or other information to us related to improvements to the Site and / or services related to the Site; (collectively, the "Submission"), You agree that such Submission shall be deemed, and shall remain, Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) property. None of the Submission shall be subject to any obligation of confidentiality on Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) part and Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) shall not be liable for any use or disclosure of any Submission. Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) shall own all rights related to the Submission and shall be entitled to use of the Submission without restriction for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, without compensation to You. You also warrant that the holder of any rights, including moral rights in such content, has completely and effectively waived all such rights and validly and irrevocably granted to You the right to provide the proprietary rights to Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL).

5. Content liked on the website

Links to other sites we think may be of interest to you are provided for your convenience. By providing these links, we are not endorsing or recommending such sites or the materials featured by or services provided by them, and are not responsible for the materials, services or other situations at or related to or from any other site.

There may be links to other sites from the Site pages that take you outside of the Site. This includes links from advertisers, sponsors, and content partners that may use our logo as part of a co-branding agreement. These other sites may send their own cookies to users, collect data, solicit personal information, or contain information that you may find inappropriate or offensive. In addition, advertisers on the Site may send cookies to users that we do not control. We reserve the right to disable links from any third party sites to the Site. Keep in mind that whenever you give out information online, that information can be collected and used by unknown persons. We cannot guarantee the security of any information you disclose online; you make such disclosures at your own risk.

Utopic Brain and Raluca Mihaila may use cookies when the user is navigating on this Website. These cookies may be activated by Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) or on our behalf by a third party contracted to provide measuring services. Cookies are files sent to the browser via a web server with the aim of recording user activity during their navigation through the Website. The cookies used by the Website are associated only with an anonymous user and their computer, which means that the cookies do not contain any of the user's personal data. The use of cookies means that the server on which the Website is hosted can recognize the web browser used by the user, with the aim of making navigation simpler and allowing, for example, users who have previously registered to access areas, services, promotions or competitions reserved exclusively for registered users without having to provide their registration data on each visit. They are also used to measure user numbers and the parameters of web traffic, and to control the progress and number of hits. The user has the option to configure their browser so that they will be advised of the receipt of cookies and can prevent these being installed on their computer. Please consult your browser's instructions and user manuals for more detailed information. To use the Website the user does not need to enable the installation of cookies sent by the Website or the third party acting on behalf of Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL), without prejudice to the need for the user to begin a new session as such for each of the services that require prior registration or login.

7. Indemnification

You agree to indemnify and hold Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents and employees harmless from any claim or demand, including reasonable attorney's fees, made by any third party due to or arising out of Your breach of this agreement or the documents it incorporates by reference, or Your violation of any law or the rights of a third party. Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) failure to act with respect to a breach by You or others does not waive its right to act with respect to subsequent or similar breaches.

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account and for all activities that occur under your account. You hereby indemnify, defend and hold us and our products and officers, directors, agents, contractors, subcontractors, guests, residents, visitors, licensees, invitees, permitees and employees (collectively, the "Indemnified Parties") harmless from and against any and all allegations, demands, claims, liabilities, damages, fines, penalties or costs of whatsoever nature (including reasonable attorneys' fees) and whether by reason of death of or injury to any person or loss of or damage to any property or otherwise ("Claims") arising out of or in any way connected with this Agreement, the services or products provided to you by the Site or any related act or failure to act by you and whether or not occasioned or contributed to by the negligence of Raluca Mihaila Photography (Utopic Brain SRL) or any agent or employee of the Indemnified Parties or any of them (except as and to the extent prohibited by applicable law) or Claims arising from your account, including, without limitation, any Claims related to infringement by you of the intellectual property rights of any person, including without limitation, copyright, patent, trade secret, trade mark, artist rights, droit moral, privacy, publicity or rights under other intellectual property laws. In the event that any Claim is made or any action or proceeding is brought against the Indemnified Parties, or any of them, arising out of or connected with this Agreement, any such Indemnified Party may, by reasonable notice to you, require you, at your expense, to resist such Claim or take over the defense of any such action or proceeding and employ counsel for such purpose, such counsel to be subject to the prior written approval of such Indemnified Party, which approval shall be deemed to have been given hereby in the case of counsel acting for your insurance underwriters engaged in such resistance or defense. You shall cooperate with us in the defense of any Claim. We reserve the right, at our own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you.

8. Access and interference

You will not use any process to monitor or copy the Site or the contents or information (including the Information) contained therein without our prior express written consent. You agree that you will not use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Site or any transaction being conducted through the Site. You agree that you will not copy, reproduce, alter, modify, create derivative works, or publicly display any content from the Site without our prior express written consent or the appropriate third party.

The information (including the Information) you provide to us (i) shall not contain any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots or other computer programming routines that are intended to damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or information; and (ii) shall not create liability for us or cause us to lose (in whole or in part) the services of our ISPs or other suppliers.

9. Termination

These terms are effective until terminated by either party. You may terminate these terms at any time by discontinuing use of the Site and destroying all materials obtained from any and all such sites and all related documentation and all copies and installations thereof, whether made under the terms of this Agreement or otherwise. Your access to the Site may be terminated immediately without notice from us if in our sole and absolute discretion you fail to comply with any term or provision of this Agreement.

10. Governing Law

You shall comply with all applicable laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of the Site and your solicitation of offers to purchase and / or sell products and / or services. Any disputes arising out of or related to the Site shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of Romania applicable to contracts entered into and to be performed entirely within Romania. Use of this Site is unauthorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these Terms, including, without limitation this paragraph. You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to the terms of this Agreement shall be filed only in the Court of Law of Bucharest, Romanian.

11. Communication

Questions or comments regarding the Site and the information contained in the Site should be directed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. at Raluca Mihaila Photography. Any communication or material transmitted to us via the Site or Internet e-mail is transmitted on a non-confidential basis.

Revised: June 2023

National Authority for Supervising Personal Data Processing

National Authority for Consumer Protection

 

Order Now
Let's talk
Abonează-te acum
*obligatoriu